Blog Viszonteladók Árlista Galéria English

Név:

Jelszó:


Válasszon pénznemetDiscounted
products


Akciós
termékek

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GDPR (Adatkezelési tájékoztató) >>>


Általános Szerződési Feltételek a www.thebodi.hu webáruház használatához

Kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), amennyiben vásárlóként (továbbiakban: Megrendelő) a webáruházat igénybe kívánja venni. A regisztrációs űrlap kitöltését követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy mind az ÁSZF-et mind az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és annak pontjait magára nézve elfogadja. Rendszerünkben kizárólag az elfogadás tényét tartjuk nyilván. Az ÁSZF módosításáról cégünk (továbbiakban: Szolgáltató) a Megrendelőt a regisztráláskor megadott (és az “Adatok módosítása” menüpontban tetszőlegesen megváltoztatható) e-mail címre küldött levélben tájékoztatja. A mindenkori legfrissebb ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató letölthető PDF formátumban itt.
ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató letöltés (PDF)
A webáruház működésével kapcsolatosan weboldalunkon, valamint e-mail címünkön feltett kérdés alapján tájékozódhat.

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződéses jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben illetően a mindenkor hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályok irányadóak:
• az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény;
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
• Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

1.2. A jelen ÁSZF a webáruház felületén történő megjelenés napjától hatályos.

1.3. A weboldalon megjelenő anyagok tartalmát szerzői jog védi. Másolásuk, tárolásuk, más internetes oldalakon történő közzétételük, bármilyen formában történő felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.

1.4. A weboldal a hét minden napján 0-24 között elérhető. Az weboldal szolgáltatója az elérhetőségre 99%-ot vállal. A tervezett leállásokról Megrendelőinket előre értesítjük.

2. Az ÁSZF célja
A Szolgáltató által, a hazai és Európai Uniós törvényi szabályozásokkal összhangban, meghatározott ÁSZF célja, hogy részletesen szabályozza a webáruház igénybevételével kapcsolatos feltételeket és a Szolgáltató-Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit.

3. Az ÁSZF nyelve
A szerződés nyelve: magyar (kivonatosan angolul is elérhető)

4. Az ÁSZF hatálya
 - Az ÁSZF kiterjed: Minden olyan "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire és a webáruház működése egészére.
 - Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató az internet sajátosságait figyelembe véve webáruházának szolgáltatásait területi korlátozás nélkül nyújtja. Kizárólag az internetes oldalon keresztül leadott megrendeléseket fogad el. 
 - Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, azaz annak "közzétételétől" hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, azaz az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF a webáruház szolgáltatás időtartamáig marad hatályban.

5. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az erre megjelölt rubrikát bejelöli. A Szolgáltató a Megrendelőt az ÁSZF utolsó módosításának időpontjáról, minden webáruházba való belépését követően tájékoztatja. Megrendelőnek minden rendelés leadása előtt az ÁSZF-et el kell fogadnia.

6. Szerződő Felek
Az ÁSZF az alábbi Felek között határozatlan időre jön létre:

6.1. A Szolgáltató:
Cégnév: Eagle-Comp Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Eagle-Comp Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Katóka u. 42.
Képviselője: Pinke Attila ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-178111
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 12825185-2-42.
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi számla száma: 11716008-20107075-00000000
Telefonszám: 06-20-946-9083
E-mail: info@thebodi.hu
Webáruház: www.thebodi.hu (tárhely szolgáltató adatai megegyeznek a Szolgáltató adataival)
Kapcsolattartó neve: Pinke Attila
a továbbiakban, mint Szolgáltató

6.2. A Megrendelő:
Az a természetes vagy jogi személy, aki azon célból regisztrálja magát az oldalon, hogy a webáruház által kínált árukat meg kívánja vásárolni. A továbbiakban, mint Megrendelő.

6.3. A Szállító:
Magyar Állami Posta Zrt. (részletes információk: www.posta.hu)
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., adószám: 12369410-2-44, cégjegyzékszám: 13-09-111755) (Továbbiakban: Futárszolgálat )
A Futárszolgálat áruinkat saját ÁSZF alapján szállítja, a webáruházban a befejezett rendelést követő visszaigazoló e-mail szerint közölt, valamint a “Vásárlás” menüpont 3. pontja alatt megtekinthető árakon.

6.4. Panaszfórumok
Fogyasztóvédelmi Hatóság:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége
Címe: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf. 270
Tel.: Közp:318-0185, 429-0245-60 ig 459-4999, 459-4832től,36-ig
Fax: 318-1639
E-mail: fogyasztovedelem@pest.b-m.hu

6.5. Békéltető testület
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
Tel: 488-2131
Fax: 488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 
6.6. Kereskedelmi hatóság:
Budapest Főváros XVI. kerület
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
Címe: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.
Tel: 401-1555

7. A webáruház igénybevétele
Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást.

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:
Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató az internet sajátosságait figyelembe véve webáruházának szolgáltatásait területi korlátozás nélkül nyújtja. Kizárólag az internetes oldalon keresztül leadott megrendeléseket fogad el. 

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:
A webáruházat elsődlegesen viszonteladók vehetik igénybe, de tekintettel arra, hogy néhány régió esetén Szolgáltató nem rendelkezik viszonteladóval, a magánszemélyek vásárlását sem korlátozza. A regisztrációkor szükséges kiválasztani, hogy a Megrendelő magánszemély vagy viszonteladó. Ennek függvényében kell kitölteni a regisztrációs űrlapot. A szükséges adatok a webáruház jobb oldalán lévő “Regisztráció” gomb lenyomását követően láthatók.

7.3. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges. Közvetlenül a www.thebodi.hu weboldalon és e-mailben. Az e-mailben leadott megrendeléseket Szolgáltató a Megrendelő nevében feldolgozza és online megrendelésként kezeli.

7.4. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk nettó vételára, amely tartalmazza a csomagolás díját. Nem tartalmazza azonban az általános forgalmi adót (ezt elsősorban a viszonteladók elsődleges kiszolgálása indokolja és feltűnő módon, a webáruház minden oldalán látható) és a a kiszállítás díját sem. (Amennyiben Szolgáltató egyes termékekre akciós árat vezet be, bizonyos kvóta felett kedvezmény ad, vagy elengedi a szállítási díjat, erről a tényről és ennek időtartamáról a Megrendelőt a webáruház felületén, esetlegesen e-mailben is tájékoztatja.) A kiszállítás díját az alábbi táblázat tartalmazza.


súly EU Nem EU Magyarország
< 500gr   4680 Ft / 12.96 $ / 12 € / 10.32 £   7020 Ft / 19.44 $ / 18 € / 15.48 £   1548 Ft / 4.29 $ / 3.97 € / 3.41 £
< 10000gr   6630 Ft / 18.36 $ / 17 € / 14.62 £   8580 Ft / 23.76 $ / 22 € / 18.92 £   1548 Ft / 4.29 $ / 3.97 € / 3.41 £
< 20000gr   7800 Ft / 21.6 $ / 20 € / 17.2 £   9750 Ft / 27 $ / 25 € / 21.5 £   2324 Ft / 6.44 $ / 5.96 € / 5.13 £
Összsúly: termék súlya + csomagolás (200 gr)
7.5. Ha egy termék ára hibásan kerül feltüntetésre - nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy fejlesztői hiba folytán megjelenő árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket a hibás áron kiszállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 7.6. Az árucikkek mellett található fotók az adott cikk, egy darab összeszerelt és ismert figurafestő által kifestett darabját mutatják, az árucikkek festetlenül és összerakatlanul kerülnek becsomagolásra. Az ettől való esetleges eltérést az adott árucikknél jelezzük. 7.7. Azokhoz a termékekhez, amelyek összeszerelése nem egyértelmű, termékleírások és rajzok segítik a munkát. Ezek esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért sem, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e. 7.9. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. 8. A szerződés 8.1 Általános jellemzők: A szerződés a Webáruház felületén történő regisztrációval jön létre. A regisztráció a vásárlás feltétele. Megrendelés akkor jön létre, amikor Megrendelő megrendelését végső formájában jóváhagyja úgy, hogy azt Szolgáltató részére elküldi és Szolgáltató a megrendelés adatait a regisztráció vagy adatmódosítás során utolsónak megadott email címre küldött levélben megerősítés céljából visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a regisztráció adatai valódiságának ellenőrzése során hiányosságokat tapasztal, a megrendelést törölje, érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja. 8.2 Regisztráció: A Megrendelő a regisztráció utáni visszaigazoló emailben egyeztetheti megadott adatait. Majd az ott megadott linkre kattintatással aktiválhatja azt. Ezek után jogosult rendelés leadására. A regisztráció során megadott adatokat Megrendelő az “Adatmódosítás” menüpont alatt, szükség esetén módosíthatja. A módosítás lehetősége nem vonatkozik a felhasználónévre. 8.3. Rendelés menete: Megrendelő, bejelentkezése után, a teljes termékkínálatból szabadon válogathat, a termékeket pedig kosarába helyezheti. Bejelentkezni regisztrációjakor vagy utolsó adatmódosításakor megadott felhasználói nevének és jelszavának megadásával tud. A termékek a Webáruház bal oldalán lévő menürendszer szerint vannak kategorizálva. Bármely menüpont aktiválását követően az adott kategóriához tartozó termékek jelennek meg a középső munkaterületen. A munkaterületen mindig meghatározott számú termék jelenik meg alapadatokkal. A további termékek a munkaterület alján található lapozó segítségével érhetők el. A bejelentkezett megrendelő minden terméknél látja az alapadatokat, esetleges kedvezményét és személyre szabott árát. A termékképre való kattintással további információk jelennek meg az adott termékről. Mindkét helyen lehetőség van a termék kosárba helyezésére a”Kosárba tesz” gomb aktiválásával. A kosárba kerülő termék darabszáma alapértelmezésben egy, de ezt Megrendelő a gomb aktiválása előtt szabadon megváltoztathatja. A rendelt termék azonnal a kosárba kerül. A kosár mindenkori tartalma az oldal bal oldalán lévő “Kosár” gomb aktiválását követően érhető el. Egy-egy adott termék darabszáma a kosárban is módosítható, ill. a termék rendelése törölhető. Miután minden termékünket pontosan lemértük, jól megközelítő pontossággal látható a rendelt csomag összsúlya, mely egyben a szállítási költség egyik tényezője is. (A másik ilyen tényező a szállítási ország.) A rendelés az internetes felületen kijelölt gombok egyikének (Megrendelés, Paypal) aktiválásával történik. Előtte ki kell választani a fizetés módját (Külföldről: banki átutalás és Paypal-es fizetés, amely belföldön kiegészül futárszolgálatnál történő utánvétes fizetési móddal. Ugyancsak belföldi lehetőség az átvételi ponton történő, személyes átvételi lehetőség is, amely viszont nem befolyásolja a meglévő fizetési módokat.). Megjegyzést lehet fűzni a rendeléshez és minden egyes alkalommal el kell fogadni a hatályos ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót, melyek utolsó módosításának dátumai is láthatók. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendelés szerződés is egyben, amely fizetési kötelezettséggel jár. Az áruház visszaigazoló rendszere automatizált, az e-mail azonnal elküldésre kerül. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő ajánlattételi kötelezettségei megszűnnek és a szerződési kötelezettségtől elállhat, amennyiben a visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg. Érvényes ez abban az esetben is, ha az e-mail ISP hibájából késik vagy nem érkezik meg. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy e-mail cím változásait folyamatosan karbantartja és biztosítja, hogy a beérkező visszaigazoló e-mail fogadása zavartalan legyen (tárhely hiány vagy SPAM-ként kezelés elhárítása). Hibás e-mail címmel és az itt említett problémákkal kapcsolatos visszaigazolás elmaradása esetén Szolgáltatót felelősség nem terheli. 8.4. Megrendelés módosítása, törlése: A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést. Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a futárszolgálatnak vagy a Magyar Postának kézbesítésre. Megrendelő az átadás időpontjáról és a követési számról e-mailben értesül. 8.5. Megrendelések feldolgozása és teljesítés A megrendelések feldolgozása a visszaigazolástól számított max. 5 munkanapon belül történik meg. Alapesetben a Szolgáltató részteljesítést nem vállal, tehát Megrendelő részére a megrendelés összes tételét egyben szállíttatja ki. Kivételt képez ez alól az az eset, ha az egy adott termékből megrendelt mennyiség nagyobb mint a meglévő raktárkészlet. Ez esetben Szolgáltató haladéktalanul felveszi Megrendelővel a kapcsolatot és megírja milyen mennyiség áll azonnali rendelkezésre, ill. a hiányzó mennyiséget mennyi időn belül tudja legyártani vagy legyártatni. Amennyiben ez több mint tíz munkanap vagy egyáltalán nem lehetséges, Megrendelőnek jogában áll elállni a megrendelés egészétől vagy raktárhiányos részétől. Elállás esetén Szolgáltató köteles Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése nem mentesíti Szolgáltatót szerződésszegése esetleges egyéb következményei alól. Megrendelő dönthet úgy is, hogy megvárja a teljes mennyiséget, vagy a raktáron lévő mennyiséget Szolgáltató teljesítse, a többit pedig gyártás után. Ez utóbbi esetben a második szállítás költségét Szolgáltató átvállalja. 8.6. Fizetési feltételek: Megrendelő a vásárolt áru ellenértékét átutalással a megrendelés leadásakor azonnal (Paypal - A fizetés menetéről részletesebb tájékoztatót a www.paypal-europe.com/magyar/ oldalon olvashat.) vagy annak elektronikus visszaigazolását követően (banki átutalás) teljesítheti. Belföldi rendelés esetén lehetőség van a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben is teljesíteni. A Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. Ebben az esetben Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, adatait tiltólistára tegye, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse. Sikertelen kézbesítés esetén a Futárszolgálat további egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli. 9. A Megrendelő jogai, kötelezettségei 9.1. Az elállás joga A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes - állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. Az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében sem, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő. 9.2. A Szolgáltató esetleges kára Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 45/2014. (II26.) számú kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől. 9.3. Szavatosság A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: - elsősorban kicseréli - ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik. 9.4. Panaszkezelés Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában felsorolt bármely elérhetőségén fogadja az esetleges panaszokat. Írásban jelzett panasz esetén, kérjük címként székhelyünket megadni. Mindezeken túlmenően lehetőség van a webáruház “Kapcsolat” menüpontjában lévő űrlap kitöltésére és elküldésére is, melynek kezelése egyenértékű az e-mailben történő megkeresésekével. A beérkező panaszokat, természetüktől függően, igyekszünk lehető legrövidebb idő alatt orvosolni, vagy - további egyeztetés érdekében - visszajelzést küldeni a panasztevőnek. 10. Adatvédelem, adatbiztonság 10.1 Adatvédelmi nyilatkozat: Az webáruház használata során az Eagle-Comp Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a megrendelés kézbesítéséhez szükséges. (Futárszolgáltat, Magyar Posta) A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülhetnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át az erre jogosult hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez a cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A regisztráció során rögzített adatokat a Szolgáltató kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A webáruházba történő regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége biztosított a kiküldött hírlevél alján, a webáruház “adatmódosítás” menüpontjában, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását elvégezheti a webáruház “Adatmódosítás” menüpontjában, de kérheti írásban az info@thebodi.hu e-mail címen. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. Ennek megfelelően a regisztráció során megadott személyes adatok kezelésére a Megrendelők előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta azzal, hogy írásban vagy online felületen történő egyszerű adatmódosítással visszavonhatja. Szolgáltató a tőle elvárható legnagyobb gondossággal törekszik arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Mivel azonban az interneten keresztüli adatátvitel nagy része titkosítás nélküli, Szolgáltató erre garanciát nem tud vállalni. Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et és benne az adatvédelmi tájékoztatót elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 11. Az ÁSZF módosítása A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF et részben vagy egészben bármikor módosítsa. 12. A szerződés megszűnése Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. 13. Vegyes rendelkezések A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton a jogvita elrendezése 30 naptári napon belül nem lehetséges szerződő Felek a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

- - - - -

Hatályba lépett: 2016. május 25.
Alkalmazandó: 2019. május 25-től

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1.1. Adatkezelési alapelvek
Jelen dokumentum célja, hogy az Eagle-Comp Számításrechnikai Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) az Adatkezelőnél alkalmazott, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket ismertesse.
Az Adatkezelő ezen dokumentumban tájékoztat minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi eljárásokról és az adatkezelés módjáról.
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza.Kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő továbbá kijelenti, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása, és betartatása érdekében.
Az Adatkezelési tájékoztató mindenkori hatályos verziója letölthető ITT. Adatkezelési tájékoztató letöltés (PDF)
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Az adatkezelésnek meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen.
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A Vállalkozás rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat szerverein tárolja elektronikus állomány formájában. Jelen rendelkezés valamennyi, a Vállalkozás által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

1.2. Az adatkezelés Jogalapja
Az érintett hozzájárulása
­A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formákban adhatja meg:
a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
Az előre bejelölt négyzet, vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.
Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

1.3. Szerződés teljesítése
– Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
– A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás. Ez nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

1.4. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
– Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
– Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.
– Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

2 Az Adatkezelő adatai

2.1. Az Adatkezelő cégadatai
Név: Eagle-Comp Számítástechnikai Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Katóka u. 42.
Adószám: 12825185-2-42
Telefonszám: +36209469083
E-mail: info@eaglecomp.hu

2.2. Az Adatkezelő elérhetőségei
Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:
Telefonszám: +36209615739
E-mail: info@eaglecomp.hu
Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.8. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek törlésre kerülnek.

3. Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok
Ügyfél neve,
Felhasználóneve
Jelszava
E-mail címe
Telefonszáma
Számlázási/szállítási címe

3.2. Online rendeléshez kapcsolódó adatok
Ügyfél neve
E-mail címe
Telefonszáma
Számlázási/szállítási címe
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja regisztráció, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél” menüpont alatti mezők kitöltésével és azok elküldésével ad meg.
A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése. 
Az adatkezelés célja: Az adatkezelési cél regisztráció esetén, kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadásának elmaradása esetén a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: a hozzájárulás visszavonásáig. Regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.
Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Vállalkozás vezetői, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársak.
Az adatok címzetteinek kategóriái: a Vállakozás vezetői, az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, illetve a Vállakozás könyvelési feladatait ellátó munkavállalói.

3.3. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Az adatkezelésben kezelt adatok:
Ügyfél neve
E-mail címe
Telefonszáma
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja regisztráció, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél” menüpont alatti mezők kitöltésével és azok elküldésével ad meg.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelési cél regisztráció esetén, kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadásának elmaradása esetén a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: a hozzájárulás visszavonásáig.

3.4. Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén
Ügyfél neve
E-mail címe
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja regisztráció, amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a „hírlevél” menüpont alatti mezők kitöltésével és azok elküldésével ad meg.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelési cél regisztráció esetén, kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadásának elmaradása esetén a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: a hozzájárulás visszavonásáig.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva történik.

3.5. Szolgáltatáshoz (pl. Áruszállítás) kapcsolódó adatok
A kezelt adatok köre szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok esetén:
Ügyfél neve
E-mail címe
Telefonszáma
Ügyfél szállítási címe
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
Az adatkezelés célja: Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés. Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik. 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatok megadásának elmaradása esetén a szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Postán maradó és postapontos kézbesítés esetére:
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Magyar Posta Zrt. a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint azonosítja a címzettet, ezért adott esetben az Ön személyes adatainak megadását kérheti a kézbesítéskor postai illetve postapontos átvételnél.

3.6. Technikai adatok
Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

3.7. Böngésző Süti – Cookie

3.7.1. A sütik feladata – A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.
A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen[a1] tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére.
A sütik főbb funkciói:
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,
– megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát,
– szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását,
– általában javítanak a felhasználói élményen.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

3.7.2. A sütik típusai
- Munkamenet sütik – session cookie
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelésben kezelt adatok: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják.
A sütik lejárati ideje: élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
- Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik – analitics cookie
Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
- A honlap által használt további cookie-k típusai, főbb jellemzői:
Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

3.7.3. Sütik letiltásának, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége
Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg.A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:
– általánosan letiltani;
– a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
– egyenként letiltani;
– egyenként, vagy csoportosan törölni;
– egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek
Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorolt jogszabályok szerint végzi.
A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.
Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2. Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok
Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:
GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok
A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.
A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:
Kapcsolatfelvétel
Ha például e-mailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.
Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
– felhasználó azonosítás
– az egyes munkamenetek azonosítása
– hozzáférésre használt eszközök azonosítása
– bizonyos megadott adatok tárolása
– nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
– analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

5. Az adatok tárolása és biztonsága

5.1. Az adatok fizikai tárolási helyei
Adatkezelő a személyes adatokat szerverein tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:
Eagle-Comp Számítástechnikai Kft.	Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 11-15. (szerverterem)

5.2. Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága
Adatkezelő a személyes adatok kezelését megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:
– sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
– bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
– rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.
Adatkezelő a kezelt adatokat:
– szervezeti, működési,
– fizikai biztonsági,
– információbiztonsági
– védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.
Kertész Mária e.v. - 2319 Szigetújfalu, Fő út 1/d.2. Telefon: 468-3149 - Könyveléssel kapcsolatos adatszolgáltatás
Adatfeldolgozó	Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
Magyar Posta Zrt. - 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. - Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó	Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. - 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. - Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Adatfeldolgozó	Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

7. Érintett jogai
Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1. Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– az adatkezelés céljai;
– az Érintett személyes adatok kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
– panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
– ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

7.2. Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
– közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5. Adathordozáshoz való jog (20. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6. Tiltakozás joga (21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8. Visszavonás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9. Jogorvoslati lehetőségek
Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.10. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége
Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések
Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
– a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
– azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
– hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
– arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
– az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.
Akció Újdonságok The Bodi TB-Figurák 1/35 méretarány 1/48 méretarány 54 mm (1/32) méret 1/72 méretarány TB-Figura kiegészítők 1/35 méretarány TB-Harcjármű kiegészítők 1/35 méretarány 1/48 méretarány TB-Repülő kiegészítők 1/72 méretarány TB-Dioráma kiegészítők 1/35 méretarány TB-Mellszobrok 1/9 méretarány 1/10 méretarány TB-Talapzatok fa - négyzetes 1/35-1/32 Műgyanta Corpus C-Figurák 1/35 méretarány 1/48 méretarány 54mm (1/32) méret K.U.K. Miniatures KUK-Figurák 54 mm (1/32) méret 1/35 méretarány 1/48 méretarány 1/72 méretarány Hunikum HU-Figurák 1/35 méretarány 90mm méret VICE75 Miniatures V-figurák 75 mm (1/24) méret 120 mm V-mellszobrok 120 mm (1/16) méret MIKE's world Karikatúrák 1/10 méretarány SBS Model SBS-Repülő készletek 1/48 méretarány 1/72 méretarány 1/72 méretarány - Plastic Passion SBS-Repülő kiegészítők 1/32 méretarány 1/48 méretarány 1/48 méretarány SBS/RF 1/72 méretarány SBS-Harcjármű kiegészítők 1/16 méretarány 1/35 méretarány 1/48 méretarány SBS-3D nyomtatott harcjármű kiegészítők 1/35 méretarány SBS-Repülő matricák 1/48 méretarány 1/72 méretarány SBS-Harcjármű matricák 1/35 méretarány AIMS AIMS-Figurák 1/72 méretarány 1/48 méretarány 1/32 méretarány 75 mm (1/24) méret Limes Model LIM-Dioráma kiegészítők 1/35 méretarány 1/48 méretarány 1/72 méretarány LIM-Harcjármű kiegészítők 1/35 méretarány 1/48 méretarány LIM-Repülő kiegészítők 1/144 méretarány Z63 Szegecselő 1/24 méretarány 1/32 méretarány 1/48 méretarány 1/72 méretarány Miniman Factory MMF-Figurák 1/35 méretarány

English Rólunk Vásárlás ÁSZF - GDPR Hírlevél Katalógus Kapcsolat
 1163 Budapest, Katóka u. 42.
 +36 20 946 9083
 info@thebodi.hu